Branschspecifika lösningar

Vi på Ergofokus erbjuder lösningar som underlättar lyft och förbättrar arbetsmiljön för medarbetare. Vi jobbar både inom rena rum, såsom storkök och läkemedelsindustri livsmedelsindustri, och traditionell industri. Vi har lång erfarenhet av ergonomiska anpassningar. Kontakta oss här redan i dag, så hjälper vi dig också!

Ergonomiska lösningar sparar på personal, tid och pengar

Det är många plus med våra lösningar. De sparar ryggar genom att få bort tunga lyft och svåra arbetsmoment. Ergonomiska hjälpmedel industri sparar utöver personalens kroppar, även på tid och därmed pengar. Det handlar om minskade sjukskrivningar och en ökad produktivitet.

Gemensamma nämnare

I alla våra konceptlösningar utgår vi från 4 gemensamma nämnare, det ska vara:

  • Ergonomiskt
  • Säkert
  • Enkelt
  • Effektivt

Problemlösare med uppfinnarverkstad

Vi sitter inte med ett lager av färdiga produkter. Det vi har är olika former av grundlösningar, som sedan anpassas vidare för varje enskilt behov. Läs mer på våra sidor för Storkök och Rena rum  om några exempel på lösningar som vi tagit fram.

Nöden är uppfinningarnas moder

I vårt arbete är problemlösning det viktigaste momentet. Mycket energi läggs ner på att förstå kunden och behovet vid den aktuella arbetsplatsen. Utifrån våra befintliga produkter undersöker vi sedan om det finns en möjlig lösning, eller om något helt nytt behöver konstrueras. Det är på detta sätt vi ”uppfinner” nya produkter. Allting sker utifrån kundbehov.

Se nedan för presentation av olika branschspecifika lösningar som vi levererat.