ErgoNews Nr 7 ute nu!

Nr 7 – Implementera produkten i verksamheten

Under året har vi följt Eva-Lotta, Sten, Farida och James på Företaget AB i deras systematiska arbetsmiljöarbete (SAM).

De har efter arbetsmiljörond och riskanalys, investerat i:

* verktyg för tunna kartonger, till vakuumlyften

* saxvagn för de tunga saltsäckarna

* höj- & sänkbart packbord

* arbetsplattform Palle®L vid påfyllnadsmaskinen.

För att investeringarna ska löna sig, måste lösningarna implementeras i verksamheten och de anställdas vardag. Produktutbildning, inkl. säkerhet, samt kunskap om den anställdes skyldighet att använda erforderliga hjälpmedel, är alla viktiga aspekter för en bättre arbetsvardag!

ErgoNews nr 7

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!