ErgoNews Nr 8 ute nu!

Nr 8 – Sammanfattning med positiva resultat

Ett år har förflutit sedan ledningen upptäckte problemet med ökade sjukskrivningar. Under året har man vidtagit en hel del åtgärder, bl.a. har nya hjälpmedel satts in, och man har också jobbat med utbildning och säkerhet, samt sett över och renoverat befintlig utrustning.

Resultatet av insatserna är minskad frånvaro med hela 75% ! Dessutom har produktiviteten vid både vakuumlyften och packbordet ökat markant och ”Företaget AB” får ut ca 10% fler produkter i veckan.

ErgoNews nr 8Startpaket SAMFör mer info, kontakta oss!