Ergonomiska arbetsmiljöförbättringar ger långsiktiga vinster för både personal och verksamheten som sådan. Vi har jobbat med den här typen av lösningar sedan 2001, och sett hur ergonomiska arbetsmiljöförbättringar fått mycket positiva effekter för olika typer av verksamheter.

Vilka verksamheter erbjuder ni ergonomi arbetsmiljö-förbättringar till?

Vi jobbar främst mot storkök & livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och traditionell industri. Våra lösningar är ämnade att minska risken för belastningsbesvär och ge god ergonomi, så att muskler och leder för vila. Även ensidigt upprepat arbete ska motverkas. Ergonomiskt, enkelt och effektivt är våra ledord.

Några konkreta exempel på produkter och tjänster

Vi erbjuder ergonomiska lösningar i form av arbetsplatsanpassningar och lyfthjälpmedel för storkök och industri. Dock är det viktigt att påpeka att produkterna är generella lösningar, medan det är problemlösning utifrån behov samt kundanpassning som är vår styrka. Kontakta oss här i dag, så hjälper vi dig med!

Varför ska vi anlita er?

Våra lösningar ger stora vinster. De sparar på personalens kroppar och minimerar risk för belastningsskada genom att få bort såväl lätta som tunga lyft och underlätta repetitiva arbetsmoment. Lägre antal sjukskrivningar och bättre hälsa generellt är givna vinster, som även ger en högre produktivitet. Vi ser även till så att det blir enklare att utföra arbetsmoment, och att det ibland krävs färre personer vid varje moment.