Behöver du hjälp med ergonomiska hjälpmedel för lager? Vi har lång erfarenhet av att hjälpa företag inom industrin att sänka belastningar på personalen rent fysiskt, och samtidigt öka produktivitet. Och därmed även lönsamheten för företaget. Ta kontakt med oss här för att få hjälp.

Vad är fördelarna med detta?

Jobbar du eller din personal på lager? Det är ett tungt arbete för hela kroppen, och om du inte tänker dig för kan det gå illa. Förutom att få bort påfrestande arbetsställningar hjälper vi till att effektivisera arbetsmomenten. Lösningarna är alltid kundanpassade, för att motverka ensidig belastning, göra anpassningar och få till stånd en hälsosam arbetsmiljö.

Vilka är kunderna?

Vi jobbar med storkök, läkemedelsindustri och generell industri med mera. Det är problemlösning utifrån behov som är vår styrka. Våra produkter är utgångspunkter, men i vår verksamhet finns inget ”one size fits all”. Behovsanalys och skräddarsydda leveranser är ett måste för att det ska bli bra. Hör av dig till oss så kommer vi på kostnadsfri besiktning.

Vi kan regler och bestämmelser

Belastningsskador är ett stort problem inom industrin. Ergonomiska hjälpmedel för lager är ett bra sätt för att motverka detta. Arbetsmiljölagen är både hård och tydlig. Arbetsgivaren har ansvar och skyldighet att sörja för en bra arbetsmiljö för personalen. Vi kommer gärna ut och berättar vad detta innebär för dig, och ser till så att du efterlever reglerna.

Därför ska du välja oss

Du ska välja oss som leverantör, eftersom vi har lång erfarenhet av det förbättringsarbete som det innebär att jobba med ergonomiska hjälpmedel. Vi har sett hur våra lösningar har gjort underverk ute i såväl privat som offentlig verksamhet. Kolla gärna in våra referenser så får du se vad andra säger.