Med smarta ergonomiska lösningar underlättar du för din personal och gör deras vardag säkrare.

Med smarta ergonomiska lösningar underlättar du för din personal och gör deras vardag säkrare. Sjukskrivningar och ohälsa sjunker medan välbefinnande och produktivitet ökar. Vi har många exempel på kunder som upplevt just dessa effekter. Om du som ansvarig på ert företag är intresserad av att veta mer, ta kontakt med oss här.

Vad innebär dessa lösningar i praktiken?

En installation av höj- och sänkbart arbetsbord är ett exempel på hur en arbetsplats kan anpassas för en avsevärd förbättring av arbetsmiljön. I många fall jobbar flera personer vid en arbetsplats. Vid en anpassningsåtgärd, som installation av lyfthjälpmedel för industri, förbättras tillvaron för många personer på en gång. De mår bättre, antalet sjukskrivningar minskar, och produktiviteten ökar. Detta är något som alla vinner på.

Så får du hjälp att förbättra ergonomi inom industrin

Inledningsvis gör vi ett kostnadsfritt besök på din arbetsplat för att kartlägga behov och mäta utrymmen, avstånd och kontrollera hur rådande regelverk efterlevs. Detta sker ofta efter att ditt företag har hört av sig till oss med ergonomiska problem hos personal. Det kan också vara så att du inte har några problem med ergonomin, men vill öka din produktivitet och personalsäkerhet.

 

I steg två får du ett förslag på förbättring och offert. Om du väljer att gå vidare producerar vi och installerar/anpassar utrustningen på plats. Därefter sker utbildning med berörd personal. Det är viktigt att det nya sättet att arbeta stämmer överens med arbetsuppgiften, och verkligen underlättar för personalen.

Målet – ökad produktivitet

Målet för dig med dessa åtgärder är att minska ohälsan och att öka er produktivitet. Detta sker genom produktlösningar som avlastar personal och effektiviserar tunga och svåra arbetsmoment samtidigt som säkerhetsnivån höjs. Detta är ingen investering i produkter, utan i lösningar. De produkter som finns här på hemsidan behöver alltid anpassas efter just ert behov, och det är alltid en kundanpassad lösning som levereras i slutändan. En lösning som tillfredsställer era behov.

Kunderna: industriföretag som behöver bli mer produktiva

Ergofokus jobbar med både stora och små verksamheter, i hela landet. Vi har lång erfarenhet av att ta fram specialanpassade lösningar för våra kunders olika behov. Vi anpassar befintliga lösningar eller att utreda och konstruera en helt ny produkt. Vi hjälper till att belysa risker och tar fram just den produktlösningen ni behöver. Läs mer om oss här.

 

 

 

Produktkategorier inom Industri