Ergonomi = Läran om anpassning av arbete och miljö till människans behov och förutsättningar.

Ofta handlar det om hur arbetsplatsen och arbetsmiljön ska se ut rent tekniskt för att inte slita på kroppen i onödan, till exempel: arbetsställningar (inte vrida) och arbetshöjder (bord/bänkar/hyllor), Kroppen mår oftast bra av att arbeta, men den måste användas på rätt sätt och få variation i sitt arbete.

Tänk på att:

 • Jobba nära kroppen:
  • Vid laster 30 cm från ländryggen är 7 kg generellt sett okej, men aldrig över 25 kg.
  • Vid laster 45 cm från ländryggen är 3 kg generellt sett okej, men aldrig över 15 kg.
 • Jobba aldrig ovanför axelhöjd eller under knähöjd.
 • Variera/Rotera
 • Pausa

Största arbetsmiljöproblemet i västvärlden

Ur EU:s statistik kan man läsa att drygt 40 miljoner (!) europeiska arbetstagare drabbas av belastnings- sjukdomar årligen. I Storbritannien har man uppskattat att kostnaden för företaget/arbetsgivaren uppgår till 52 000 – 120 000 SEK per fall. Med de siffrorna i bagaget kan man ganska snabbt räkna hem en investering av t.ex. en lyftvagn för 30 000 SEK. I Sverige har vi ca 14 000 anmälda belastningsskador per år, men man räknar med att närmare 1,5 miljoner människor dagligen arbetar i påfrestande arbetsställningar och ¼ av dem klagar på värk.

Allra vanligast är att belastningsskador uppstår i samband med:

 • tunga lyft (kantiner, backar, säckar)
 • obekväma arbetsställningar (hyllor / bänkar, samt trånga utrymmen).
 • upprepade rörelser (hacka, ösa, röra).
 • högt arbetstempo och stress.

Ansvar

Arbetsgivaren ansvarar för att arbetet organiseras på ett sådant sätt att det finns möjligheter till pauser, omväxling och arbetsvariation. Hen ska också förmedla kunskapen och hur hjälpmedel ska användas för att nå ett bra ergonomiskt resultat. Arbetstagaren har även ett stort ansvar att lära sig att använda utrustningen och att variera sitt arbete samt lägga in mikropauser. Annars kan ingen utrustning i världen garantera att man inte får besvär.

En interaktiv ergonomiutbildning från av

Den här kursen beskriver de vanligaste belastningsskadorna, vad som orsakar dem och vad man kan göra för att förebygga dem.

Ergonomi handlar om samspelet mellan människa, arbetsuppgifter och den omgivande miljön. Vinsterna med ergonomi på arbetsplatsen kan bland annat vara minskade kostnader, lägre sjukfrånvaro och ökad trivsel.