Nordborgs slots efterskola

Nordborg slots efterskola i Danmark har köpt Kittellyft 90E från Ergofokus. Kökschefen Villy med personal berättar uttrycksfullt om hur smal, smidig och stark Kittellyften är! Personalen slipper lyfta de tunga degkittlarna på 30 och 40 kg. De har även beställt det extra påläggsflak som gör att de kan använda lyftvagnen till att lyfta kartonger, kantiner och säckar.