L&d Ergofokus AB startade 2001 med fokus på ergonomiska produkter för storkök. Sedan dess har mycket hänt, och det företag som finns i dag har utvecklats långt från ursprungsidén. Men det är ändå samma tanke i grunden: storköksergonomi, som har tagits till flera områden. Verksamheten producerar i dag produkter och tjänster för livsmedelsindustri, läkemedelsindustri och traditionell industri. De gemensamma nämnarna är ergonomi, säkerhet, enkelhet och effektivitet. Kontakta oss gärna för information och offert.

Vi är mycket mer än produkter

Vi säljer produkter som gör arbetet säkrare, mer ergonomiskt, enklare och mer effektivt på arbetsplatser. Men det är bara en liten del av sanningen. Även om slutresultatet är en installerad produkt, är det den föregående behovsanalysen, problemlösningen och kundanpassningen som är själva jobbet. För oss är inget projekt riktigt det andra likt, även om typen av lösningar ofta återkommer. Ibland ligger lösningarna utanför vår egen kompetens, och då utnyttjar vi vårt stora kontaktnät. Vi går sällan bet, brukar vi säga.

Anpassning för alla och envar

Oftast är den anpassning vi gör något som passar för alla – men ibland görs anpassningen även på individnivå. Oavsett vilket som är ditt behov kommer vi gärna till er för en behovsanalys, följd av förslag på lösning.

Några vanliga frågor

Hur vet jag att jag behöver era tjänster?

Det är vanligt att kunder hör av sig när personalen har olika former av smärtor, när arbetsmiljön upplevs som rörig och när produktionen innehåller moment som kräver onödigt mycket energi. Det bästa är dock om företag hör av sig innan någon blir skadad eller sjukskriven. Ta kontakt här så kommer vi på ett kostnadsfritt besök.

Är det dyrt att få hjälp av er?

Många arbetsgivare ser ergonomi som en utgift, vilket är synd. I längden ger detta troligen en vinst även rent ekonomiskt. Med färre sjukskrivningar blir det lägre kostnader, och effektiviteten ökar. Minskad ohälsa och ökad produktivitet går ofta hand i hand. De senaste siffrorna visar att hela 39 procent av antalet sjukskrivningar beror på belastningsskador. Med bättre ergonomi kan detta minskas avsevärt.

Finns det lagar och regler kring ergonomi?

Arbetsmiljölagen styr över hur en arbetsplats ska vara utformad. Lagstiftningen har på senare år blivit hårdare. Om du inte har full koll på den, så har vi självklart det. Vi kommer gärna ut och gör en behovsanalys hos er. Sammanfattningsvis: Som arbetsgivare har du inte bara ett ansvar, utan en skyldighet.

Vilka är de vanligaste uppdragen?

Vi jobbar ofta mot ergonomer i verksamheterna, och de har i regel bra koll på vad som behöver göras ur personalens synvinkel.