Produkter som tillgodoser krav på både god ergonomi, säkerhet och hygien inom läkemedels- och livsmedelsindustri

Vi är specialiserade på utrustning som tillgodoser krav på både god ergonomi, säkerhet och hygien inom läkemedels- och livsmedelsindustri. Rostfria lyftvagnar är ett exempel på produkter som underlättar såväl hygieniskt som ergonomiskt. Kontakta oss för en genomgång av er arbetsplats.

Specialanpassade rostfria lyftvagnar

Våra hjälpmedel gör stor nytta inom storkök, laboratorium och i läkemedelsindustri. Ensidiga arbetsställningar, tunga lyft och trånga utrymmen tillhör vardagen. Därför tillhandahåller vi små, smidiga produkter tillverkade i rostfritt stål, med inkapslad elektronik, så att de lätt kan spolas av efter användande.

De arbetsbord, lyftvagnar och övriga hjälpmedel vi erbjuder skräddarsys för den miljö de ska användas i. I många fall anpassar vi en arbetsplats efter en viss person. Allt går att lösa!

Hygienkrav från våra kunder

Det finns många hygienkrav att anpassa sig till. Inom livsmedel behöver det som kommer i kontakt med livsmedel ska vara av rostfritt stål eller livsmedelsgodkänd plast, som till exempel ett skärbord. Lyftvagnar behöver vara rostfria och kunna sköljas av, vilket betyder att elektroniken ska vara IP-klassad och skyddad mot väta. Eftersom utrustningen ofta steriliseras med starka kemikalier ställs det även väldigt höga krav på hållbarhet.

Exempel på uppdrag

Vår kund Astra Zeneca har en produktionslinje där de lyfter aluminiumförpackningar. Många som jobbar där hade problem med ont i ryggen, vilket var ett tecken på att arbetsmiljön inte var bra ur ett ergonomiskt perspektiv. De insåg att lyftvagnar kan användas för att förbättra detta. De kontaktade oss på Ergofokus, varpå vi åkte vi ut till dem och demonstrerade en av våra rostfria lyftvagnar, samt tog mått och noterade deras specifika behov.

I steg två tog vi fram en prototyp, genom att justera en befintlig produkt för Astra Zenecas behov. Kunden fick testa och utvärdera denna vagn, och beställde efter ytterligare anpassning totalt 50 vagnar. I dag mår personalens ryggar betydligt bättre, vilket dessutom inverkar positivt på effektiviteten vid produktionslinjen.

Bakgrunden till våra produkter

Vi startade med lyfthjälpmedel inom storkök 2001 och idag har vi ett standardsortiment där även arbetsbord, pallar och mattor mm ingår. Våra produkter är modulbyggda och finns i olika material och utföranden, för att kunna anpassas till era behov. Vi är även agenter och återförsäljare för andra produkter och märken, och samarbetar med ergonomer och skyddsombud runtom i landet.

Vi känner att vi gör nytta med våra produkter. Felaktiga grepp och vridställningar leder ofta till belastnings- och förslitningsskador. Vi utvecklar och tillverkar hjälpmedel för att motverka denna utveckling. Vill du veta mer? Ta kontakt med oss här.

Produktkategorier inom rena rum