Scania

Case story – Scania CV AB

Bakrund
På en av arbetsstationerna vid Scanias mottagning av gods, hanterar operatörerna allt material manuellt. Eftersom det är stor arbetsrotation bland operatörerna, både långa och korta, är det svårt att få en bra och effektiv arbetsplats för dom flesta operatörerna.
Detta har även analyserats rött genom RAMP-metoden vilket innebär att arbetsplatsen måste åtgärdas.

Problemlösning
För att göra arbetsstationer Ergonomiskt bra och effektiva, oberoende på hur lång operatören är har
Ergofokus tagit fram en höj och sänkbar arbetsplattform, Palle®Platå som passade utmärkt för detta tillfälle. Palle®Platå är en hydraulisk höj- och sänkbar arbetsplattform som kan anpassas helt efter aktuella förutsättningar med avsikt på, storlek, form , material, slaglängd mm

Funktionalitet
Arbetsplattformen fungerar så att operatören anger sin längd när dom börjar på passet så ställer arbetsplattformen automatiskt in sin rätta höjd för just den operatören, oberoende om den är kort eller lång. För att även få en bra avlastningsplats för materialet så följer även dessa avlastningsbord den förinställda höjden. Det vill säga att oberoende hur mycket material pallen är lastad med så är alltid avlastningshöjden den samma.

Resultat
Den kundanpassade Plattform offereras till SCANIA och Ergofokus får förtroendet att tillverka och installera detta. Efter installerad lösning så är arbetsstationen Ergonomiskt optimerad för alla operatörer, oberoende om du är lång eller kort, tjej eller kille.