ErgoNews Nr 5 ute nu!

ErgoNews Nr 5 – Produktlösning arbetsbord

Olika typer av arbetsuppgifter kräver olika arbetshöjd beroende på arbetsuppgiften. I de flesta fall är en lämplig arbetshöjd ungefär i armbågshöjd på den som utför arbetet. Detta gäller oavsett om arbetet utförs sittande eller stående.

På skyddsronden tidigare i år upptäckte Företaget AB att hydrauliken på packbordet gått sönder och bordet är alltid i sitt översta
läge på 100 cm.Emballeringen blir extra tung för axlarna och
alla drar sig för sin ”packdag”.

Magnus på Ergofokus AB hade tittat det gamla bordet i samband med leveransen av saxvagnen till saltsäckarna. Det skulle gå att laga höjdregleringen, genom att byta pumpen och en cylinder. Efter diskussion med Sten framkom dock att bordet de hade egentligen var för litet. Det skulle underlätta med ett längre bord för att kunna lägga upp och emballera flera lika produkter samtidigt. Dessutom skulle de spara ytterligare minuter per varje leverans om de kunde ha kompletterande skruv direkt i anslutning till packplatsen. Lösningen blev ett
Cogito Robust med tillhörande hylla, skruvlådor och verktygstavla, fördelat efter önskemål från personalen. Nu blev ”packdagarna” både roligare, enklare och effektivare och axlarna hamnade åter i avslappnat läge!

ErgoNews nr 5

Startpaket SAM

För mer info, kontakta oss!