Showing all 5 results

Ergonomiska och hållbara lyftvagnar och lyftanordningar för storkök, förskolor, industri och verksamheter med sterila miljöer. Produkterna är även lämpliga att använda i livsmedelsbutiker eller andra arbetsplatser där avlastning för tunga lyft behövs.

Lyftvagnarna kan även behovsanpassas efter önskemål.