Showing all 2 results

Takhängda system för en mer ergonomisk, hållbar och effektiv arbetsvardag.

Vad är ett tak-hängt system?
Det innebär att verktyg och maskiner monteras i rörliga skenor i tak och syfte med detta är att minimera belastningsskador på i första hand armar och axlar.

Med våra skenor, byggkomponenter och tillbehör finns det många möjligheter att skapa en lösning efter specifika behov.

Sken– och upphängningssystem från Ergofokus innehåller en mängd olika detaljer för upphängning av allt från vispar, skopor till maskiner och kablage. Vi erbjuder även svängarmar och andra specialinfästningar.

Ergofokus löser allt ifrån behovsanalys till slutmontage.